lean prezentacje

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niekoniecznych. warsztaty z mapowania strumienia wartości Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w firmie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Comments are closed.